Chương trình giới thiệu

Hastings St. Dental clinic free gift card

Nhận ngay 1 gift card 25$ tại Nhà thuốc London, Safeway hay Starbucks tuỳ ý khách hàng. Hơn thế nữa, hãy tham gia rút thăm may mắn để nhận được 1 Apple Ipad.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé qua Văn phòng Nha khoa của chúng tôi ở Vancouver trên đường Hastings tại số 2538 E Hastings St., thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia V5K 1Z6, Canada, hoặc gọi đến Văn phòng Nha Khoa của chúng tôi số (604) 253-2433.

*Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.