Ưu đãi giảm giá cho sinh viên-học sinh và người cao tuổi

Hastings Street Dental Clinic Student Senior discount

Vui lòng liên hệ để biết thêm về các chương trình giảm giá của chúng tôi dành cho Sinh viên-học sinh (với ID hợp lệ) và Người cao tuổi.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé qua Văn phòng Nha khoa của chúng tôi ở Vancouver trên đường Hastings tại số 2538 E Hastings St., thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia V5K 1Z6, Canada, hoặc gọi đến Văn phòng Nha Khoa của chúng tôi số (604) 253-2433.

*Chỉ có hiệu lực với các bệnh nhân không có Bảo hiểm Nha khoa và không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Leave a Reply