Xổ số may mắn trúng một máy tính bảng APPLE

hastings st dental free gift

Hãy giới thiệu cho bạn của bạn, hoặc thành viên trong gia đình bạn để nhận được THẺ QUÀ TẶNG và tham gia rút thăm may mắn để nhận được phần quà là một máy tính bảng APPLE.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé qua Văn phòng Nha khoa của chúng tôi ở Vancouver trên đường Hastings tại số 2538 E Hastings St., thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia V5K 1Z6, Canada, hoặc gọi đến Văn phòng Nha Khoa của chúng tôi số (604) 253-2433.

*Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Leave a Reply